NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 27-10-2020
26-10-2020 4-5 | 19 23 | 90 35 01 74 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG LÔ: 90X2 01
25-10-2020 3-6 | 84 05 | 82 45 07 56 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 05 | TRÚNG LÔ: 82 07 56
24-10-2020 2-8 | 63 06 | 59 48 79 37 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 63 06 | TRÚNG XIÊN 4: 59 48 79 37
23-10-2020 2-3 | 92 72 | 95 00 93 01 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 92 | TRÚNG LÔ: 95 00
22-10-2020 5-9 | 51 84 | 78 46 35 81 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 84 | TRÚNG LÔ: 78 35 81
21-10-2020 3-3 | 03 78 | 87 63 65 53 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 03 | TRÚNG LÔ: 87 53
20-10-2020 5-7 | 00 72 | 97 76 57 26 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 00 72 | TRÚNG XIÊN 4: 97 76 57 26
19-10-2020 1-4 | 05 44 | 82 78 24 19 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 44 | TRÚNG LÔ: 19
18-10-2020 1-9 | 67 60 | 00 45 19 12 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 67 60 | TRÚNG LÔ: 00X2 19 12
17-10-2020 6-9 | 33 78 | 01 14 19 97 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 33 78 | TRÚNG LÔ: 01 14 97
16-10-2020 0-8 | 51 08 | 09 86 62 14 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 08X2 | TRÚNG LÔ: 62 14
15-10-2020 2-8 | 22 79 | 80 47 22 02 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 22 79X2 | TRÚNG XIÊN 4: 80 47 22 02
14-10-2020 1-7 | 07 37 | 81 50 26 04 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 81 50 26X2 04
13-10-2020 6-6 | 23 79 | 34 24 02 60 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG LÔ: 24 02 60
12-10-2020 1-8 | 04 20 | 71 38 84 40 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 04 20 | TRÚNG XIÊN 4: 71X2 38 84 40
11-10-2020 9-4 | 25 72 | 68 27 04 93 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 25 72 | TRÚNG LÔ: 68 04