NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 18-08-2022
17-08-2022 8-4 | 26 32 | 81 78 62 45 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 26 32 | TRÚNG LÔ: 78X2 45
16-08-2022 0-4 | 61 42 | 79 30 45 65 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 42 | TRÚNG LÔ: 30 45
15-08-2022 1-7 | 82 35 | 91 16 83 86 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG XIÊN 4: 91 16 83 86
14-08-2022 1-3 | 36 44 | 68 06 22 91 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 44 | TRÚNG XIÊN 4: 68 06 22 91
13-08-2022 0-6 | 32 99 | 75 14 76 15 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG LÔ: 75 14 15
12-08-2022 7-0 | 38 24 | 09 30 17 24 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 38 24 | TRÚNG LÔ: 09 30 24
11-08-2022 8-1 | 57 96 | 47 84 54 18 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 57 | TRÚNG LÔ: 54 18
10-08-2022 1-9 | 36 66 | 21 35 67 19 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG XIÊN 4: 21 35 67 19
09-08-2022 8-2 | 54 37 | 97 25 87 53 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 37X2 | TRÚNG LÔ: 25 87 53
08-08-2022 2-1 | 69 41 | 22 97 56 34 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG LÔ: 97 56 34
07-08-2022 9-5 | 04 57 | 76 72 95 34 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 04 57 | TRÚNG LÔ: 76 95 34
06-08-2022 5-3 | 35 38 | 52 22 09 69 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 09 69
05-08-2022 1-3 | 31 69 | 94 69 47 72 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 31 69 | TRÚNG LÔ: 94 69 47
04-08-2022 9-1 | 17 19 | 42 13 37 93 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 17 19 | TRÚNG LÔ: 42 37 93
03-08-2022 8-5 | 81 74 | 17 40 15 51 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG LÔ: 40 15 51
02-08-2022 3-3 | 45 44 | 35 77 43 76 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG XIÊN 4: 35 77 43 76